Những khoản nợ nần nhỏ giống như những viên đạn nhỏ; chúng lách cách ở khắp nơi, và ta khó có thể thoát mà không thương tích. Nợ nần lớn giống như đại bác, nổ to, nhưng ít nguy hiểm.

Những khoản nợ nần nhỏ giống như những viên đạn nhỏ; chúng lách cách ở khắp nơi, và ta khó có thể thoát mà không thương tích. Nợ nần lớn giống như đại bác, nổ to, nhưng ít nguy hiểm.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

Những khoản nợ nần nhỏ giống như những viên đạn nhỏ; chúng lách cách ở khắp nơi, và ta khó có thể thoát mà không thương tích. Nợ nần lớn giống như đại bác, nổ to, nhưng ít .

Small debts are like small shot; they are rattling on every side, and can scarcely be escaped without a wound. Great debts are like cannon; of loud noise, but little danger.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Người ta làm giàu bằng mồ hôi và nước mắt và hơn thế nữa bằng sự tiết kiệm.
Chủ đề: ,