Những khó khăn trong cuộc sống là điều không tránh khỏi, việc cần làm là lựa chọn cách thức để vượt qua.

Những khó khăn trong cuộc sống là điều không tránh khỏi, việc cần làm là lựa chọn cách thức để vượt qua.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 17.7k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Những trong là điều không tránh khỏi, việc cần làm là cách thức để vượt qua.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Có ba cách để tự làm giàu cho mình đó là Mỉm cười, Cho đi và Tha thứ.