Những kẻ ngu ngốc luôn chỉ hướng tới những vật nằm ngoài tầm tay mình và luôn dánh giá thấp những vật ở trước mắt cho dù đó là những thứ tốt nhất.

Những kẻ ngu ngốc luôn chỉ hướng tới những vật nằm ngoài tầm tay mình và luôn dánh giá thấp những vật ở trước mắt cho dù đó là những thứ tốt nhất.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về trí tuệ

Những kẻ luôn chỉ hướng tới những vật nằm ngoài tầm tay mình và luôn dánh giá thấp những vật ở trước mắt cho dù đó là những thứ tốt nhất.

Demoklith

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Chia sẻ 1001 stt tình yêu nhạt dần theo thời gian sầu thảm nhất
Chủ đề: