Nhìn vào những lợi thế nhỏ sẽ cản trở hoàn thành những việc lớn.

Nhìn vào những lợi thế nhỏ sẽ cản trở hoàn thành những việc lớn.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về công việc

Nhìn vào những lợi thế nhỏ sẽ cản trở hoàn thành những việc lớn.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Đá quý không thể được đánh bóng mà không có ma sát cũng như con người không thể tốt lên mà không trải qua rèn luyện.
Chủ đề: