Nhiệt tình là một tật bệnh thường mắc phải của tuổi trẻ. Bên trong nhỏ một ít thuốc hối hận, bên ngoài bôi một ít thuốc cao kinh nghiệm thì sẽ trị khỏi ngay.

Nhiệt tình là một tật bệnh thường mắc phải của tuổi trẻ. Bên trong nhỏ một ít thuốc hối hận, bên ngoài bôi một ít thuốc cao kinh nghiệm thì sẽ trị khỏi ngay.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về tuổi trẻ

là một tật bệnh thường mắc phải của . Bên trong nhỏ một ít thuốc , bên ngoài bôi một ít thuốc cao thì sẽ trị khỏi ngay.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc.