Nhạc gây xúc động nội tâm. Lễ gây xúc động bên ngoài. Cùng cực của nhạc là hoà. Cùng cực của lễ là thuận.

Nhạc gây xúc động nội tâm. Lễ gây xúc động bên ngoài. Cùng cực của nhạc là hoà. Cùng cực của lễ là thuận.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Nhạc gây xúc động nội tâm.

Lễ gây xúc động bên ngoài.

Cùng cực của nhạc là hoà.

Cùng cực của lễ là thuận.

LỄ KÝ

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Mọi việc sẽ đến đúng lúc với người biết chờ đợi.