Người thông minh luôn có quyết định riêng của mình, kẻ ngu dốt đi theo dư luận.

Người thông minh luôn có quyết định riêng của mình, kẻ ngu dốt đi theo dư luận.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Câu nói hay về trí tuệ

Người luôn có riêng của mình, kẻ đi theo .

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  A little learning is a dangerous thing, but a lot of ignorance is just as bad.