Người thắng là thắng ở chỗ mềm dẻo, chứ không phải là lấy mạnh đè yếu, lấy nhiều đè ít.

Người thắng là thắng ở chỗ mềm dẻo, chứ không phải là lấy mạnh đè yếu, lấy nhiều đè ít.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Câu nói hay về tính cách

Người thắng là thắng ở chỗ mềm dẻo, chứ không phải là lấy mạnh đè yếu, lấy nhiều đè ít.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Sức mạnh của tính cách có thể được học trong công việc, nhưng vẻ đẹp của tính cách phải được học ở gia đình.
Chủ đề: