Người ta phải sống cuộc đời mình bằng cách nhìn về phía trước. Nhưng chỉ có thể hiểu được nó khi nhìn lại phía sau.

Người ta phải sống cuộc đời mình bằng cách nhìn về phía trước. Nhưng chỉ có thể hiểu được nó khi nhìn lại phía sau.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.9k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian

Người ta phải sống mình bằng cách nhìn về phía trước. Nhưng chỉ có thể hiểu được nó khi nhìn lại phía sau.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Chọn lọc những câu nói buồn về cuộc sống, sâu sắc nhất