Người ta làm việc thiện, để giúp đỡ chúng sinh. Nhưng một phần trong đó, cũng là giúp chính mình.

Người ta làm việc thiện, để giúp đỡ chúng sinh. Nhưng một phần trong đó, cũng là giúp chính mình.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Câu nói hay về hành động

Người ta làm việc thiện, để chúng sinh. Nhưng một phần trong đó, cũng là giúp chính mình.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Làm tốt tốt hơn là nói hay.
Chủ đề: ,