Người sống giả tạo chỉ thấy lợi mới tham gia. Kiểu người này luôn có cớ để vắng mặt mỗi khi bạn cần có sự giúp đỡ, nhưng lại có mặt tức thì mỗi khi có lợi ích cho bản thân.

Người sống giả tạo chỉ thấy lợi mới tham gia. Kiểu người này luôn có cớ để vắng mặt mỗi khi bạn cần có sự giúp đỡ, nhưng lại có mặt tức thì mỗi khi có lợi ích cho bản thân.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.6k
Chuyên mục Câu nói hay về tính cách

Người sống giả tạo chỉ thấy lợi mới tham gia. Kiểu người này luôn có cớ để vắng mặt mỗi khi bạn cần có sự , nhưng lại có mặt tức thì mỗi khi có cho .

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Giữ vững được đạo đức trong thành công còn quan trọng hơn trong hoạn nạn.