Người sáng tác chính bản thân mình thông thái hơn người sáng tác một cuốn sách.

Người sáng tác chính bản thân mình thông thái hơn người sáng tác một cuốn sách.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về trí tuệ

Người sáng tác chính mình thông thái hơn người sáng tác một cuốn .

He that composes himself is wiser than he that composes a book.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Người biết đủ, không bao giờ nhục.