Người Phật tử nói sự thật để đem lại lợi ích cho người nghe, như chúng ta nói về sự công bằng của luật nhân quả, ai gieo nhân gì sẽ gặt quả đó, dù trăm kiếp ngàn đời vẫn không mất, khi hội đủ các yếu tố quả báo hoàn tự hiện.

Người Phật tử nói sự thật để đem lại lợi ích cho người nghe, như chúng ta nói về sự công bằng của luật nhân quả, ai gieo nhân gì sẽ gặt quả đó, dù trăm kiếp ngàn đời vẫn không mất, khi hội đủ các yếu tố quả báo hoàn tự hiện.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.5k
Chuyên mục Câu nói hay của đạo Phật

Người Phật tử nói để đem lại cho người nghe, như chúng ta nói về sự của luật , ai gieo nhân gì sẽ gặt quả đó, dù trăm kiếp ngàn đời vẫn không mất, khi hội đủ các yếu tố quả báo hoàn tự hiện.

dạy –

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  999+stt thả thính chất như nước cất giúp các bạn thoát kiếp fa