Người lao động chăm chỉ không bao giờ cần tuyệt vọng, bởi tất cả đều đạt được bằng sự chăm chỉ và lao động.

Người lao động chăm chỉ không bao giờ cần tuyệt vọng, bởi tất cả đều đạt được bằng sự chăm chỉ và lao động.

Đăng bởi Thanh Thủy - Lượt xem 16.6k
Chuyên mục Câu nói hay về công việc

Người không bao giờ cần , bởi tất cả đều đạt được bằng sự chăm chỉ và lao động.

He who labors diligently need never despair, for all things are accomplished by diligence and labor.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Chớ lề mề trong công việc phải làm gấp, chớ hấp tấp trong việc không cần vội.