Người khéo dùng “oai” không giận bậy; người khéo dùng “ơn” không cho bậy.

Người khéo dùng “oai” không giận bậy; người khéo dùng “ơn” không cho bậy.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về văn hóa

Người khéo dùng “oai” không giận bậy; người khéo dùng “ơn” không cho bậy.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Ngôn từ cũng là hành động, và hành động cũng là một loại ngôn từ.