Người khăng khăng muốn thấy rõ mọi thứ trước khi quyết định sẽ chẳng bao giờ quyết định. Chấp nhận cuộc sống, và bạn phải chấp nhận sự hối hận.

Người khăng khăng muốn thấy rõ mọi thứ trước khi quyết định sẽ chẳng bao giờ quyết định. Chấp nhận cuộc sống, và bạn phải chấp nhận sự hối hận.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Người khăng khăng muốn thấy rõ mọi thứ trước khi sẽ chẳng bao giờ quyết định. Chấp nhận , và bạn phải chấp nhận sự .

The man who insists upon seeing with perfect clearness before he decides, never decides. Accept life, and you must accept regret.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Đối với những ai không biết lợi dụng cơ hội thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa. Một trái chín không được hái thì cũng sẽ thối rữa.