Người hướng đạo duy nhất của bản thân con người chính là lương tâm. Hành động liêm khiết và tình cảm chân thành là tấm chắn bảo vệ con người khỏi cái ác.

Người hướng đạo duy nhất của bản thân con người chính là lương tâm. Hành động liêm khiết và tình cảm chân thành là tấm chắn bảo vệ con người khỏi cái ác.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về tính cách

Người hướng đạo duy nhất của chính là . là tấm chắn con người khỏi cái ác.

Cát Nhĩ

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Cơn tam bành thường nhanh chóng kết thúc bằng sự tha thứ, còn nỗi giận thầm kín thường hóa thân thành sự trả thù.