Người đòi hỏi ở cuộc đời không gì hơn là sự cải thiện chính bản thân mình… ít bỏ lỡ và lãng phí cuộc đời mình hơn bất cứ ai.

Người đòi hỏi ở cuộc đời không gì hơn là sự cải thiện chính bản thân mình… ít bỏ lỡ và lãng phí cuộc đời mình hơn bất cứ ai.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Người đòi hỏi ở không gì hơn là sự cải thiện chính mình… ít bỏ lỡ và cuộc đời mình hơn bất cứ ai.

He who asks of life nothing but the improvement of his own nature… is less liable than anyone else to miss and waste life.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Hãy cười nhiều hơn khóc, hãy cho nhiều hơn nhận, hãy yêu thương nhiều hơn căm hận.