Người có ít tiền không phải là nghèo, người tham lam mới thật sự không có gì.

Người có ít tiền không phải là nghèo, người tham lam mới thật sự không có gì.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 18.1k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

Người có ít tiền không phải là nghèo, người mới thật sự không có gì.

Saneca

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Hãy kiên quyết đừng để mình trở nên nghèo túng: hãy sử dụng ít hơn bạn có. Sự nghèo túng là kẻ thù lớn đối với hạnh phúc của con người; nó phá hủy tự do, và nó khiến một vài đức hạnh trở thành không thực tế, và số còn lại cực kỳ khó khăn.
Chủ đề: