Người có đức thì không lẻ loi, tất có bạn cũng trọng đạo đức như mình.

Người có đức thì không lẻ loi, tất có bạn cũng trọng đạo đức như mình.

Đăng bởi Thanh Thủy - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về tình bạn

Người có đức thì không lẻ loi, tất có bạn cũng trọng đạo đức như mình.

Đức bất cô, tất hữu lân.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho rõ, làm cho hết sức.