Người biết tôn trọng người khác sẽ được người khác tôn trọng.

Người biết tôn trọng người khác sẽ được người khác tôn trọng.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Câu nói hay về văn hóa

Người biết tôn trọng người khác sẽ được người khác tôn trọng.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người.
Chủ đề: