Nghèo túng không phải là tội lỗi, nhưng nó sẽ dẫn đến chỗ mất kính nể.

Nghèo túng không phải là tội lỗi, nhưng nó sẽ dẫn đến chỗ mất kính nể.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

Nghèo túng không phải là , nhưng nó sẽ dẫn đến chỗ mất kính nể.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Giá trị của bạn trong con mắt xã hội không phải ở số tiền bạn có, mà ở số tiền bạn tiêu.