Nghệ thuật thật sự của người thầy trong việc giảng dạy không chỉ sử dụng đôi mắt mà còn sử dụng trái tim để quan sát thế giới.

Nghệ thuật thật sự của người thầy trong việc giảng dạy không chỉ sử dụng đôi mắt mà còn sử dụng trái tim để quan sát thế giới.

Đăng bởi Mỹ Hạnh - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về giáo dục

Nghệ thuật thật sự của người thầy trong việc giảng dạy không chỉ sử dụng đôi mắt mà còn sử dụng trái tim để quan sát thế giới.

SuHunLinSui

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Rễ của sự học tập thì đắng, quả của sự học tập thì ngọt.