Ngày mới đến cùng với sức mạnh mới và suy nghĩ mới.

Ngày mới đến cùng với sức mạnh mới và suy nghĩ mới.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian

Ngày mới đến cùng với mới và mới.

With the new day comes new strength and new thoughts.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Vào tuổi hai mươi, ý chí trị vì; vào tuổi ba mươi là sự hóm hỉnh; và vào tuổi bốn mươi, sự phán đoán.