Ngày lãng phí vì người khác không lãng phí với bản thân mình.

Ngày lãng phí vì người khác không lãng phí với bản thân mình.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian

Ngày vì người khác không lãng phí với mình.

A day wasted on others is not wasted on one’s self.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Một ngày sống vô ích với mình và với người, là một ngày ăn cắp của mình và của người.