Nếu vấn đề nào được giải quyết bằng tiền thì đó không phải vấn đề mà là chi phí.

Nếu vấn đề nào được giải quyết bằng tiền thì đó không phải vấn đề mà là chi phí.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 17.2k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

Nếu vấn đề nào được giải quyết bằng tiền thì đó không phải vấn đề mà là chi phí.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Con người thường bán thời gian để kiếm tiền rồi lại dùng tiền để giết thời gian.