Nếu tôi không thể vượt trội nhờ số lượng thì tôi sẽ vượt trội nhờ chất lượng của mình.

Nếu tôi không thể vượt trội nhờ số lượng thì tôi sẽ vượt trội nhờ chất lượng của mình.

Đăng bởi Thanh Thủy - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về công việc

Nếu tôi không thể vượt trội nhờ số lượng thì tôi sẽ vượt trội nhờ của mình.

If I cannot overwhelm with my quality, I will overwhelm with my quantity.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Thất bại thường có tính giáo dục, những người thông minh luôn học được bài học từ sự thất bại và thành công sẽ đến với họ.