Nếu ta không nuông nấng cha mẹ lúc còn sống thì có ích gì mà cúng tế khi đã chết.

Nếu ta không nuông nấng cha mẹ lúc còn sống thì có ích gì mà cúng tế khi đã chết.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về gia đình

Nếu ta không nuông nấng lúc còn sống thì có ích gì mà cúng tế khi đã chết.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Đừng chửi rủa vợ buổi chiều, nếu không bạn sẽ phải ngủ một mình.