Nếu phụ nữ đã muốn điều gì đó, cô ấy sẵn sàng vượt núi cao để lấy nó.

Nếu phụ nữ đã muốn điều gì đó, cô ấy sẵn sàng vượt núi cao để lấy nó.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về phụ nữ

Nếu đã muốn điều gì đó, cô ấy sẵn sàng vượt núi cao để lấy nó.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Top 105 stt về cuộc sống ý nghĩa mang nhiều thông điệp sâu sắc
Chủ đề: