Nếu như có một bí quyết nào để thành công, thì nó nằm ở khả năng hiểu và thông cảm với quan điểm của người khác và nhìn sự việc theo góc độ của người ấy cũng như theo góc độ của chính mình

Nếu như có một bí quyết nào để thành công, thì nó nằm ở khả năng hiểu và thông cảm với quan điểm của người khác và nhìn sự việc theo góc độ của người ấy cũng như theo góc độ của chính mình

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Câu nói hay về văn hóa

Nếu như có một bí quyết nào để , thì nó nằm ở hiểu và thông cảm với của người khác và nhìn sự việc theo góc độ của người ấy cũng như theo góc độ của chính mình

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Điều kiện tất yếu đầu tiên cho hạnh phúc của nhân dân là sự bãi bỏ tôn giáo.