Nếu lúc nào bạn cũng muốn đặt mình lên trên người khác, cuối cùng bạn sẽ chẳng còn ai bên cạnh.

Nếu lúc nào bạn cũng muốn đặt mình lên trên người khác, cuối cùng bạn sẽ chẳng còn ai bên cạnh.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.6k
Chuyên mục Câu nói hay về tính cách

Nếu lúc nào bạn cũng muốn đặt mình lên trên người khác, cuối cùng bạn sẽ chẳng còn ai bên cạnh.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Kiên nhẫn không phải là thụ động, ngược lại, nó rất chủ động. Đó là sức mạnh tập trung.
Chủ đề: