Nếu không còn nỗi đau thì sẽ không ai phải khổ, nhưng nếu không còn đau khổ thì cũng không còn những bài học.

Nếu không còn nỗi đau thì sẽ không ai phải khổ, nhưng nếu không còn đau khổ thì cũng không còn những bài học.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Câu nói hay về trí tuệ

Nếu không còn thì sẽ không ai phải khổ, nhưng nếu không còn đau khổ thì cũng không còn những bài học.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Đọc sách, chính là con đường quan trọng để nhân loại nhận được tri thức. Tri thức chính là công cụ thực hiện lý tưởng ước mơ của mình. Ước mơ sẽ cùng bạn đi đến thiên đường hạnh phúc.