Nếu cứ mãi nhìn đời bằng con mắt bi quan. Bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra được giá trị thực sự của cuộc sống.

Nếu cứ mãi nhìn đời bằng con mắt bi quan. Bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra được giá trị thực sự của cuộc sống.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Nếu cứ mãi nhìn đời bằng con mắt . Bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra được thực sự của .

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Bạn không thể thoát ly khỏi cuộc đời mà vẫn sống.