Nếu con người không tự biết mình sáng suốt vậy thì làm sao biết được năng lực của mình? Có lẽ chúng ta không hiểu biết thật sự về bản thân mình nhưng lòng tin vào bản thân thì chắc chắn là có.

Nếu con người không tự biết mình sáng suốt vậy thì làm sao biết được năng lực của mình? Có lẽ chúng ta không hiểu biết thật sự về bản thân mình nhưng lòng tin vào bản thân thì chắc chắn là có.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về trí tuệ

Nếu không tự biết mình vậy thì làm sao biết được năng lực của mình? Có lẽ chúng ta không hiểu biết thật sự về mình nhưng lòng tin vào bản thân thì chắc chắn là có.

Mộng Điền

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Này kẻ nên khôn đều có dại, làm người có dại mới nên khôn.