Nếu có một ngày mai chúng ta không ở bên nhau… có điều này bạn phải luôn nhớ. Bạn can đảm hơn bạn tin tưởng, mạnh mẽ hơn vẻ ngoài và khôn ngoan hơn bạn nghĩ. Nhưng điều quan trọng nhất là, thậm chí dù chúng ta xa cách nhau… tôi sẽ mãi ở bên cạnh bạn.

Nếu có một ngày mai chúng ta không ở bên nhau… có điều này bạn phải luôn nhớ. Bạn can đảm hơn bạn tin tưởng, mạnh mẽ hơn vẻ ngoài và khôn ngoan hơn bạn nghĩ. Nhưng điều quan trọng nhất là, thậm chí dù chúng ta xa cách nhau… tôi sẽ mãi ở bên cạnh bạn.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Câu nói hay về tình bạn

Nếu có một ngày mai chúng ta không ở bên nhau… có điều này bạn phải luôn nhớ. Bạn hơn bạn tin tưởng, mạnh mẽ hơn vẻ ngoài và hơn bạn nghĩ. Nhưng điều quan trọng nhất là, thậm chí dù chúng ta xa cách nhau… tôi sẽ mãi ở bên cạnh bạn.

If ever there is tomorrow when we’re not together… there is something you must always remember. You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. But the most important thing is, even if we’re apart… I’ll always be with you.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tập hợp 105+caption thanh xuân hay, ý nghĩa nhất bạn khó bỏ lỡ