Nếu chúng ta có thể chi phối của cải của mình, thì chúng ta sẽ có được thịnh vượng và tự do. Nếu chúng ta bị của cải chi phối, thì chúng ta mới thật sự trở nên nghèo hèn.

Nếu chúng ta có thể chi phối của cải của mình, thì chúng ta sẽ có được thịnh vượng và tự do. Nếu chúng ta bị của cải chi phối, thì chúng ta mới thật sự trở nên nghèo hèn.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

Nếu chúng ta có thể chi phối của mình, thì chúng ta sẽ có được thịnh vượng và . Nếu chúng ta bị của cải chi phối, thì chúng ta mới thật sự trở nên .

Bá Khắc

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tiền có thể mua được rất nhiều thứ nhưng đôi khi, trong một vài trường hợp thì tiền có cũng như không