Nếu bạn nói sự thật, bạn sẽ không cần phải nhớ bất cứ điều gì.

Nếu bạn nói sự thật, bạn sẽ không cần phải nhớ bất cứ điều gì.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Câu nói hay về trí tuệ

Nếu bạn nói , bạn sẽ không cần phải nhớ bất cứ điều gì.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không đánh mất nhiệt huyết.
Chủ đề: ,