Nếu bạn muốn người khác được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi.

Nếu bạn muốn người khác được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về hạnh phúc

Nếu bạn muốn người khác được , hãy thực tập từ bi. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi.

If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Trật tự là nhu cầu và hạnh phúc của một vĩ nhân.
Chủ đề: ,