Nếu bạn kiên trì rèn luyện bản thân thì bạn sẽ trở nên khỏe mạnh, kiên nhẫn và mạnh mẽ. Đồng thời việc rèn luyện đó cũng giúp trau dồi ý chí và nghị lực.

Nếu bạn kiên trì rèn luyện bản thân thì bạn sẽ trở nên khỏe mạnh, kiên nhẫn và mạnh mẽ. Đồng thời việc rèn luyện đó cũng giúp trau dồi ý chí và nghị lực.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Nếu bạn thì bạn sẽ trở nên , và mạnh mẽ. Đồng thời việc rèn luyện đó cũng giúp trau dồi ý chí và .

Golk

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Nguy hiểm nhất là đứng trước bò, sau ngựa và ở cạnh người ngu.