Nếu bạn không có một người cha tốt, hãy tìm một người cha tốt cho con bạn, hoặc chính bạn hãy trở thành một người cha tuyệt vời.

Nếu bạn không có một người cha tốt, hãy tìm một người cha tốt cho con bạn, hoặc chính bạn hãy trở thành một người cha tuyệt vời.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về gia đình

Nếu bạn không có một người tốt, hãy tìm một tốt cho con bạn, hoặc chính bạn hãy trở thành một người cha tuyệt vời.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Người mẹ luôn phải suy nghĩ hai lần trước khi nói, đó là nghĩ cho mình và nghĩ cho con của mình.
Chủ đề: ,