My special wish may bring you health, luck and happiness each minute! Hope it really proves to be the nicest birthday you have spent!

My special wish may bring you health, luck and happiness each minute! Hope it really proves to be the nicest birthday you have spent!

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về sinh nhật

My special wish may bring you health, luck and happiness each minute! Hope it really proves to be the nicest birthday you have spent!

Mỗi phút trội đi mang đến cho em thêm nhiều , ! em sẽ trải qua ngày sinh nhật nhất trong đời.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Warmest wishes that your birthday hold nothing but the best. The finest things in life today and everyday!