Muốn hái ra tiền thì phải biết cách thỏa mãn nhu cầu của người khác.

Muốn hái ra tiền thì phải biết cách thỏa mãn nhu cầu của người khác.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

Muốn hái ra tiền thì phải biết cách nhu cầu của người khác.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tính tiết kiệm có lợi cho chính bản thân nó.
Chủ đề: