Một người trước tiên phải tự giáo dục bản thân và sau đó mới có thể giáo dục người khác.

Một người trước tiên phải tự giáo dục bản thân và sau đó mới có thể giáo dục người khác.

Đăng bởi Mỹ Hạnh - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về giáo dục

Một người trước tiên phải tự giáo dục bản thân và sau đó mới có thể giáo dục người khác.

Ca Đức

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Chừng nào anh chưa sửa được chính mình, anh không thể sửa được người khác.
Chủ đề: ,