Một chân lý mới được xác lập không phải vì ta đã thuyết phục được những người phản đối lại nó mà vì tất cả những người phản đối dần chết đi, và những người của đời sau bắt đầu quen thuộc với chân lý đó.

Một chân lý mới được xác lập không phải vì ta đã thuyết phục được những người phản đối lại nó mà vì tất cả những người phản đối dần chết đi, và những người của đời sau bắt đầu quen thuộc với chân lý đó.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Một mới được xác lập không phải vì ta đã thuyết phục được những người phản đối lại nó mà vì tất cả những người phản đối dần chết đi, và những người của đời sau bắt đầu quen thuộc với chân lý đó.

Phổ Lãng Khắc

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Sự thuần khiết của tâm hồn là tiêu chuẩn đầu tiên quyết định giá trị của con người.
Chủ đề: ,