Money lost, little lost; time lost, everything lost.

Money lost, little lost; time lost, everything lost.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về thời gian

Money lost, little lost; time lost, everything lost.

Tiền mất chỉ là tổn thất nhỏ. Nhưng mất là mất tất cả.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  One cannot help being old, but one can resist being aged.
Chủ đề: