Mối quan hệ giữa người với người đã hỏng, nên sớm nhổ cỏ tận gốc, nếu không sớm muộn chúng cũng sẽ sinh trưởng thành độc thảo, kết thành một mạng lưới, sau đó khiến mình rơi vào trong đó không cách nào thoát ra nổi.

Mối quan hệ giữa người với người đã hỏng, nên sớm nhổ cỏ tận gốc, nếu không sớm muộn chúng cũng sẽ sinh trưởng thành độc thảo, kết thành một mạng lưới, sau đó khiến mình rơi vào trong đó không cách nào thoát ra nổi.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.6k
Chuyên mục Câu trích dẫn hay về cuộc sống

Mối giữa người với người đã hỏng, nên sớm nhổ cỏ tận gốc, nếu không sớm muộn chúng cũng sẽ sinh độc thảo, kết thành một mạng lưới, sau đó khiến mình rơi vào trong đó không cách nào thoát ra nổi.

33 ngày – Bào Kình Kình

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Những stt tâm trạng buồn con trai đầy ý nghĩa giúp bạn nhận ra nhiều điều