Mỗi phút mỗi giây cũng đều nên làm những việc có ý nghĩa. Nếu như bạn không xem trọng thời gian, thì bạn làm sao tạo dựng sự nghiệp?

Mỗi phút mỗi giây cũng đều nên làm những việc có ý nghĩa. Nếu như bạn không xem trọng thời gian, thì bạn làm sao tạo dựng sự nghiệp?

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian

Mỗi phút mỗi giây cũng đều nên làm những việc có ý nghĩa. Nếu như bạn không xem trọng , thì bạn làm sao tạo dựng ?

Ca Đức

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Thời gian đã mất không bao giờ tìm lại được.