Mỗi phút mỗi giây cũng đều nên làm những việc có ý nghĩa. Nếu như bạn không xem trọng thời gian, thì bạn làm sao tạo dựng sự nghiệp?

Mỗi phút mỗi giây cũng đều nên làm những việc có ý nghĩa. Nếu như bạn không xem trọng thời gian, thì bạn làm sao tạo dựng sự nghiệp?

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian

Mỗi phút mỗi giây cũng đều nên làm những việc có ý nghĩa. Nếu như bạn không xem trọng thời gian, thì bạn làm sao tạo dựng sự nghiệp?

Ca Đức

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Giới hạn duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái 'nhưng' bạn sử dụng hôm nay.