Mỗi ngày hãy làm một điều mà bạn sợ nhất. 1 năm nữa, bạn sẽ chẳng còn sợ điều gì nữa cả.

Mỗi ngày hãy làm một điều mà bạn sợ nhất. 1 năm nữa, bạn sẽ chẳng còn sợ điều gì nữa cả.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về hành động

Mỗi ngày hãy làm một điều mà bạn sợ nhất. 1 năm nữa, bạn sẽ chẳng còn sợ điều gì nữa cả.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Bst stt mệt mỏi buồn trong tình yêu, cuộc sống tâm trạng nhất
Chủ đề: ,