Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên tôi tách khỏi con thú để lên tới gần con người.

Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên tôi tách khỏi con thú để lên tới gần con người.

Đăng bởi Thanh Thủy - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Câu nói hay về trí tuệ

Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên tôi tách khỏi con thú để lên tới gần .

Macxim Gorki

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Hỏi một câu có thể khiến bạn xấu hổ một chút. Nhưng không hỏi bạn sẽ vĩnh viễn không biết câu trả lời và xấu hổ cả đời.