Mỗi cuộc đời con người là một mảnh ghép, mỗi mối quan hệ là những mảnh ghép tình cờ, và không phải mảnh ghép nào cũng đúng.

Mỗi cuộc đời con người là một mảnh ghép, mỗi mối quan hệ là những mảnh ghép tình cờ, và không phải mảnh ghép nào cũng đúng.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.8k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Mỗi là một mảnh ghép, mỗi mối là những mảnh ghép tình cờ, và không phải mảnh ghép nào cũng đúng.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Cách giữ lời tốt nhất là không bao giờ hứa.